مهندسی زندگی

چرا فکر میکنیم زندگی مهندسی نمیخواد؟

مهندسی زندگی

چرا فکر میکنیم زندگی مهندسی نمیخواد؟

۴ مطلب در مرداد ۱۳۹۷ ثبت شده است

 

ادامه از پست قبل

 

 

 اما اگر ارتفاع را در نظر بگیرد، و با توجه به میلی درونی اش به رشد، بخواهد حرکت کند میتواند با تفکر و تدبر هدفی را بر گزیند که او را اشباع کند.

این چنین است که گوید:

 

 

آن که غمت را خرید لذت دنیا فروخت                باخبران غمت بی خبر از عالَمند

 

 

اگر به این درجه رسیدید دیگر بهشت به معنای ویلایی پر از

    در ادامه مطلب بخوانید...

 

 

بحران انسانها در طول تاریخ، جهل به ارزش انسانیت بوده.و از همین رو خودش را به تنوع و تجدد و نیازسازی مشغول کرده.

   در ادامۀ مطلب بخوانید...

تسویف

سی سال گذشت تا بفهمم فردا دیره

و این خصلتِ پشت گوش انداختن و امروز و فردا کردن چه ضربه های سهمگینی برای دنیا و آخرتم داره

از جمله محصولات تسویف(امروز و فردا کردن) در زندگی من:

اگر در راهِ اهدافتان مشکلی نداشتید تعجب کنید و منتظر باشید یکی شما را از خواب بیدار کند،

موفقیت بدون طی کردن مشکلات مگر در خواب

یک نفر موفق پیدا نمیکنید که بدون مشکل به موفق رسیده باشد.

خودتان را به این بینش برسانید که