مهندسی زندگی

چرا فکر میکنیم زندگی مهندسی نمیخواد؟

مهندسی زندگی

چرا فکر میکنیم زندگی مهندسی نمیخواد؟

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مهندسی زندگی» ثبت شده است

 

ادامه از پست قبل

 

 

 اما اگر ارتفاع را در نظر بگیرد، و با توجه به میلی درونی اش به رشد، بخواهد حرکت کند میتواند با تفکر و تدبر هدفی را بر گزیند که او را اشباع کند.

این چنین است که گوید:

 

 

آن که غمت را خرید لذت دنیا فروخت                باخبران غمت بی خبر از عالَمند

 

 

اگر به این درجه رسیدید دیگر بهشت به معنای ویلایی پر از

    در ادامه مطلب بخوانید...